Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Społeczna Straż Rybacka

SSR 126 ODRA BANER  LOGO SSR

                                                                                                                                             Tel.  Kontaktowy 601 653 083

 

ssr.jpg

2020

 

                        

   Komendant Społecznej Straży Rybackiej

2022

SPRAWOZDANIE  SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ   PRZY  KOLE nr126 ODRA

na dzień 11 12. 2022  

1. Stan osobowy Społecznej Straży Rybackiej w Kole:  ..12. strażników.  

2. Przeprowadzone działania ochronne na zbiornikach i rzekach:   a) wody Koła - .zb Srebniok 656     Rzeka Odra 033       zb Sazan 634...............................b) inne wody - .zb Odra 007, zb Buków 008-670 , zb Roszków 642 ,zb Nieboczowy 601, zb Olza 633 , zb Odra 2- 616, zb Elektrownia Rybnik , zb Gzel,  zb Pniowiec, Rzeka Ruda. Rzeka Szotkówka ,Rzeka Piotrówka.  

3. Ilość przeprowadzonych kontroli:   a) dziennych 88  (w tym, przy współudziale z PSR, Policją, Koordynatorami Rejonowymi SSR, innymi służbami  2    ......................................................................... - ...40...........)                                                                         

b) nocnych .42 (w tym, przy współudziale z PSR, Policją, Koordynatorami Rejonowymi SSR, innymi służbami  ................................................................................... - ......15............)  

4. Ilość ujawnionych przestępstw i wykroczeń:   a) przeciw Ustawie o Rybactwie Śródlądowym                 .......33...     b) przeciw Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb       ........8......  

5. Zabezpieczono sieci i sznury na zb Srebniok cztery sieci po  5 metrow podarte zdjęte podczas komtroli z wody zb Srebniok 656  oraz siedem sznurów po piec haków z martwą rybą  .

6. Ilość skierowanych zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach do: Komendanta SSR ...27   7Założenia na następny 2023 rok   ...........Podjąć współprace z PSR  i Policja w związku z śniętymi rybami na odcinkach rzeki Odra  i Rudy   oraz z pozostawianien Smieci na zbiornikach.........................................        Ilośc skontrolowanych wedkarzy w 2022roku                    - wody otwarte - .    .1120.................................................................................................................   - wody licencyjne -...440.........................................................................................................   - inne wody - ............40.....................................................................................................................                 Komendant Koła:  Balcerkowski Władysław                                                                              

 

 2020

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr ...126.. nazwa Koła …....ODRA........

 

Roczne sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej w Kole  za  4  kwartały 2020.roku. 

Stan osobowy Społecznej Straży Rybackiej w Kole 8.... strażników.

 

Na jakich zbiornikach i rzekach przeprowadzono działania ochronne ;

a) wody Koła  ,Sazan 634,Srebniok 656,Rzeka Odra 033

b) inne wody -odra 007 ,Buków 670 Buków 008,Roszków 642,Nieboczowy 601,Olza 633,Odra2 616,Elektrownia Rybnik Gzel,Pniowiec

 

 Ilość przeprowadzonych kontroli;

 a) dziennych .91..  /  w tym wspólnych z PSR, Policją , ESR , St. Miejska , Łowiecka , Leśna    -  …...62….  

 b) nocnych   ..47.....  /  w tym wspólnych z PSR, Policją , ESR , St. Miejska, Łowiecka , Leśna   -  …26.

 

 Ilość ujawnionych przestępstw i wykroczeń;

  a) przeciw Ustawie o Rybactwie Śródlądowym                                ......13.....

  b) przeciw Regulaminowi Amatorskiego Połowu ryb  .....5........

   samołówek  6 sztuk  rzeka  odra- 2, Srebniok 656- 2- Buków 670 -2

 

 Ilość kontroli

  a) Państwową Strażą Rybacką  …...………………………........................       …7..

  b) Etatową Strażą Rybacką        .................................................................         ..81

  c) Policją   ..................................................................................................                                         

  d)    Innymi służbami  (określić jakie)SSR nr102, SSR77, SSR 96,SSR105, SSR OW- 16

 

Ilość skierowanych zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach do;

 Komendanta SSR Okręgu PZW Katowice  - ......27...

 Rzeczników Dyscyplinarnych Kół PZW     -  ......0...

 Państwowa Straż Rybacka MK w kwocie  750  zł.

 

Założenia na następny rok

Należy brać udział w szkoleniach 2 razy w roku zgodnie z regulaminem działalności SSR Okręgu PZW w Katowicach zacieśnić współprace z PSR i Policja

Należy pilnie przyglądać się miejsca tarlisk  ryb i pozostawianym śmieciom.

 Uwagi

Jest potrzeba zwiększenia odstrzału Kormorana  wzdłuż rzeki Odry i przylegających  zbiorników.

Populacja kormorana na odcinku Chałupki -Racibórz  w porównaniu z rokiem 2019  zostaje na poziomie roku 2018 czyli odstrzał coś pomaga  ok 4000 szt co w przeliczeniu na straty w rybostanie daje 8000 kg dziennie mniej ryb gdyż jeden kormoran ważący 2 kg musi pożreć dziennie wagę swego ciała inaczej nieprzezywanie na dodatek  niszczy swoimi odchodami drzewostan nad wodami.  

Związku z panująca  epidemią wirusa Covid-19 kontrole tez zostały ograniczone z względów bezpieczeństwa.

 

 

Ilość skontrolowanych wędkarzy: 

 

- wody otwarte :wędkarzy – 1454   

 

- wody licencyjne :wędkarzy   - 590  

 

- inne wody - -80 zb UTEX, Pławniowice, Dzierżno, Rybnik.

                                                                 Komendant Balcerowski Władysław

 

 

W dniu 26.10 od godziny 15 odbył się patrol społecznej straży rybackiej, udział wzięli strażnicy naszego koła PZW 126 Odra wraz z zaprzyjaźnionymi strażnikami okręgu VI tj. Koło 102 Żory i 77 Zofiówka. Skontrolowano wszystkie wody Polderu Buków i rzekę Odrę. Ujawniono kilka wykroczeń, sporządzono notatki i oddano sprawy do PSR. Wszystkim strażnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku na kolejne zorganizowane patrole. 

 

Rok 2018

                     Komendant Społecznej Straży Rybackiej

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 126 nazwa Koła ODRA
 

Roczne sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej w Kole za rok 2018. 

Stan osobowy Społecznej Straży Rybackiej w Kole 7 strażników.

Na jakich zbiornikach i rzekach przeprowadzono działania ochronne ; a) wody Koła -Łęgoń 624,Sazan 634,Srebniok 656,Rzeka Odra 033 b) inne wody -odra 007 ,Buków 670 Buków 008,Roszków 642, Nieboczowy 601 , Olza 633,Odra 2 616,Elektrownia Rybnik Gzel, Pniowiec  

Ilość przeprowadzonych kontroli;  a) dziennych .99...  /w tym wspólnych z PSR, Policją , ESR , St. Miejska , Łowiecka , Leśna    -  ......41....    b) nocnych   ..69......  /  w tym wspólnych z PSR, Policją , ESR , St. Miejska, Łowiecka , Leśna   -  ...34.....

Ilość ujawnionych przestępstw i wykroczeń;   a) przeciw Ustawie o Rybactwie Śródlądowym ......18.....   b) przeciw Regulaminowi Amatorskiego P. R. .....5.......1 zatrzymanie za pokwitowaniem  ,szczupak 45  zb Rybnik . samołówek  6 sztuk  rzeka  odra , łęgoń624 , Srebniok 656  

Ilość kontroli   a) Państwową Strażą Rybacką  ...20..   b) Etatową Strażą Rybacką       ...46..   c) Policją    ..9..   d) Innymi służbami  ..18..

Ilość skierowanych zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach do:  Komendanta SSR Okręgu PZW Katowice ......11...  Rzeczników Dyscyplinarnych Kół PZW     .......6...  Państwowa Straż Rybacka MK w kwocie  ...850 zł.

Założenia na następny rok Należy brać udział w szkoleniach 2 razy w roku zgodnie z regulaminem działalności SSR Okręgu PZW w Katowicach zacieśnić współprace z PSR i Policja Należy pilnie przyglądać się miejscom tarlisk  ryb i pozostawianym śmieciom Ilość skontrolowanych wędkarzy:     - wody otwarte      -    985  - wody licencyjne  -   383  - inne wody -      44                                                                                                 

Komendant Balcerkowski Władysław    

 

Rok 2017


Opiekun ESR Krzysztof Zawistowski


SSR Naszego Koła w składzie : Władysław Balcerkowski - Komendant , Dariusz Bura , Tomasz Przybyła , Ryszard Pałach , Tomasz Piprek , Arkadiusz Kukla, Marcin Herman , Gmyrek Dariusz- strażnicy, brali udział w kontrolach: rzeki Odry , zb. Łęgoń , Buków 1-2 , Odry 1-3 , Odra 2 , Srebniok , licencyjny Sazan zb Rybnik, zb Brzezie , zb Nieboczowy zb Roszków.

Przeprowadzono do dn. 01.12.2017r    

-  105 kontroli dziennych

-   44 kontroli nocnych ,

ujawniono 25 wykroczeń , udzielono 30 upomnień,

PSR i Pol. Przeprowadzono 22 kontroli.

Strażnicy brali udział w zawodach na zbiorniku ERG organizowanych dla SSR przez Koło PZW Żory.


Jak co roku przypominam, aby zwracać szczególną uwagę na pozostawione śmieci, jednocześnie uczulam SSR Koła o szczególne zwracanie na to uwagi. 

 

 Rok 2015

 

SSR Naszego Koła w skł. Tomasz Glenc – komendant , Dariusz Bura ,  Władysław Balcerkowski ,Tomasz Przybyła , Ryszard Pałach , Tomasz Piprek , Arkadiusz Kukla – strażnicy  ,  brała udział w kontrolach rzeki Odry , zb. Łęgoń , Buków 1-2 , Odry 1-3 , Odra 2 , Srebniok , licencyjny Sazan .

Przeprowadzono  do dn. 09.12.2015 r.  99  kontroli dziennych oraz  49  kontroli nocnych , ujawniono 18  wykroczeń , z PSR i Pol. Przeprowadzono 70  kontroli.

Strażnicy brali udział w zawodach na zbiorniku ERG organizowanych dla SSR przez Koło PZW Żory.

Rozegrano zawody wędkarskie o Puchar S.S.R. Rejonu VI

 

 

 

 Rok 2014


SSR Naszego Koła w składzie Krzysztof Zawistowski – komendant , Dariusz Bura ,  Władysław Balcerkowski ,Tomasz Przybyła , Ryszard Pałach , Tomasz Piprek , Arkadiusz Kukla – strażnicy  ,  brała udział w kontrolach rzeki Odry , zb. Łęgoń , Buków 1-2 , Odry 1-3 , Odra 2 , Srebniok , licencyjny Sazan .

Przeprowadzono  do dn.14.12.2014 r.  82  kontroli dziennych oraz  31  kontroli nocnych , ujawniono 52  wykroczenia , z PSR i Pol. przeprowadzono 57  kontroli w tym zostały nałożone  27 MK na kwotę  4 450 zł.


 

 

 Rok 2013


SSR Naszego Koła  w  skł. Krzysztof Zawistowski – komendant , Dariusz Bura ,  Krystian Zieleżnik który odszedł od Nas w m –c czerwcu ,Władysław Balcerkowski ,Tomasz Przybyła , Ryszard Pałach , Tomasz Piprek , Arkadiusz Kukla – strażnicy  ,  brała udział w kontrolach rzeki Odry , zb. Łęgoń , Buków 1-2 , Odry 1-3 , Odra 2 , Srebniok , licencyjny Sazan .

Przeprowadzono  do dn.15.12.2013 r.  117  kontroli dziennych oraz  59  kontroli nocnych , ujawniono 59  wykroczeń , z PSR i Pol. Przeprowadzono 51  kontroli w tym zostały nałożone  41 MK/  5 950 zł. Obecnie na dzień dzisiejszy SSR Naszego Koła uzyskała 1520 pkt.

 Zgodnie z nową uchwałą Zarządu Okręgu odpisy na SSR za rok 2012 wyniósł   5 363,47 zł. . według uzyskanych punktów które wyniosły 1985 pkt. 2,70 zł za pkt. Kwota za rok 2013 zostanie podana po przeliczeniu wszystkich pkt. w Okręgu uzyskanych przez SSR.

Jak co roku przypominam  aby zwracać szczególną uwagę na pozostawione śmieci jednocześnie uczulam SSR Koła o szczególne zwracanie na to uwagi.

 

 

 

 

 

  Rok 2012

 

SSR Naszego Koła  w  składzie Krzysztof Zawistowski – komendant , Zbigniew Porwoł , Dariusz Bura ,  Krystian Zieleżnik , Władysław Balcerkowski ,

 

Tomasz Przybyła , Ryszard Pałach – strażnicy  , kandydat  Tomasz Piprek , Arkadiusz Kukla brała udział w kontrolach rzeki Odry , Zb. Łęgoń , Buków 1-2 , Odry 1-3 , Odra 2 , Srebniok , licencyjny Sazan oraz rzeki Pszczynka , Szotkówka , Zb. Łąka , Elektrownia.

 

Przeprowadzono  do dn.09.12.2012 r. 118  kontroli dziennych oraz  51 kontroli nocnych , ujawniono 77 wykroczeń , z PSR i Pol. przeprowadzono 69 kontroli w tym zostały nałożone 39 MK na kwotę 5 040 zł. Zgodnie z nową uchwałą Zarządu Okręgu odpisy na SSR wyniósł  2 198 zł.  Strażnicy zostali wyposażenie w niezbędne rzeczy służące strażnikowi do działań w terenie  miedzy innymi latarki , przymiary , wagi , teczki na dokumenty .


 

Zawody Społecznej Straży Rybackiej Rejonu VI Okręgu PZW w Katowicach 2012


 


 

 

Rok 2011


Przeprowadzono  97  kontroli dziennych oraz  11 kontroli nocnych , ujawniono 21 wykroczeń , z PSR i Pol. Przeprowadzono 43 kontroli w tym zostały nałożone 8 MK/ 1 220 zł. Zgodnie z nową uchwałą Zarządu Okręgu odpisy na SSR zostały wstrzymane , odpis zostanie uruchomiony po zdaniu kwartalnych sprawozdań oraz uzyskanej punktacji za dany rok. Kwota odpisu będzie zależna od uzyskanych wyników w danym roku. W roku 2012 czeka SSR dużo pracy po wprowadzeniu zezwoleń oraz dużo zmian regulaminowych obowiązujących na poszczególnych zbiornikach między innymi wprowadzenie limitu rocznego na pewne gatunki ryb.

Jak co roku przypominam  aby zwracać szczególną uwagę na pozostawione śmieci jednocześnie uczulam SSR Koła o szczególne zwracanie na to uwagi.

 

 

 

 

Rok 2010

 

W roku 2010 po pozytywnie zdanym egzaminie wstąpił nowy strażnik,  ale też szeregi  opuściło dwóch strażników.

W pierwszym kwartale SSR przeprowadziła 7 kontroli dziennych oraz 3 kontroli nocnych ujawniając 1 wykroczenie przeciwko ustawie o Rybactwie Śródlądowym.

W sumie w roku 2010 przeprowadzono 60 kontroli dziennych oraz 13 nocnych. Ujawniono 19 wykroczeń przeciwko Ustawie Śródlądowej oraz 10 przeciwko RAPR. SSR Koła działała wspólnie 27 razy z PSR, 11 z Policją, 47 z ESR Okręgu. Strażnicy brali czynny udział w sprzątaniu zbiorników, zarybieniu oraz odłowach kontrolnych prowadzonych przez Okręg PZW Katowice.

Obecnie w naszym kole działa 7 strażników.

Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej przynależni do naszego Koła mają do zadania kontrolę wód zagospodarowanych przez nasze Koło – zbiornik Łęgoń  , zbiornik licencyjny Sazan oraz prawy brzeg rzeki Odra od ujścia rzeki Olza do ujścia kanału Ulga w Raciborzu. 

Dodatkowo nasi strażnicy przeprowadzają częste kontrole na sąsiadujących zbiornikach między innymi Odra I-III , Buków I-II , Odra II . Dobrze układa się współpraca z kolegami strażnikami SSR z sąsiadujących kół 110 1-go Maja , Koła 111 Olza oraz z Etatową Strażą Rybacką Okręgu Katowice.

 

 

 

 

Rok 2009

 

W roku 2009 po zdaniu egzaminów wstąpił do SSR Koła jeden strażnik .

Zakres kontroli powiększył się o dodatkowy zbiornik w Polderze tzw. Srebrny w związku z wystąpieniem o dzierżawę do RZGW Gliwice. Społeczna Straż Rybacka Koła przeprowadziła 38 kontroli dziennych 20 kontroli nocnych , w trakcje kontroli ujawniono 11 wykroczeń przeciwko ustawie o Rybactwie Śródlądowym oraz 31 wykroczeń przeciwko RAPR.

Dwóch strażników za uzyskane wyniki brało udział w zawodach dla najlepszej dziesiątki strażników Rejonu VI na zbiorniku ERG w Żorach wraz z innymi najlepszymi strażnikami Rejonu VI.

 

 

 

 

Rok 2008

 

 

W 2008 roku Społeczna Straż Rybacka Koła liczyła siedmiu strażników, w tym roku strażnicy przeprowadzili 34 kontrole dzienne oraz 8 kontroli nocnych , w trakcie obserwacji zbiorników ujawnili 7 wykroczeń naruszających zapisy ustawy o Rybactwie Śródlądowym oraz 9 wykroczeń naruszające zapisy RAPR . Za uzyskane wyniki komendant SSR Koła w nagrodę brał udział w zawodach dla najlepszej dziesiątki strażników działających w Rejonie VI rozegranych na zbiorniku Buków, organizatorem zawodów było Koło nr 78 Jas- Mos . Kolejnych 3 strażników naszego koła brało udział w zawodach dla SSR Rejonu VI na zbiorniku Pniowiec.

Dwóch strażników naszego koła bierze czynny udział w działaniach większej grupy wspólnie z ESR, PSR i Policją która patroluje tereny wód między innym przeprowadzają kontrolę zbiornika Łąka , rzeki Wisła , Pszczynka .

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Co sądzisz o stronie koła
Super
Dobra
Taka sobie
Mogła być lepsza
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin